Jak nás může zvýhodnit zahraniční zkušenost?


Rozhovor s Michalem pro portál authentic-career.cz. Příjemné čtení.


Vysoká škola je obdobím mnoha příležitostí a prosedět 5 let v posluchárnách by byla nejenom škoda, ale také by jsme měli větší těžkosti se prosadit po škole. Firmy jsou čím dál tím více náročnější na mladé lidi a mít titul je sice hezké, vypovídá to o vašich ambicích, ale práci to za vás neudělá, a tak nadále firmy upřednostňují kandidáty s již získanými zkušenostmi.

Co všechno můžeme proto udělat, abychom lépe uspěli na trhu práce? Jak moc nás může zvýhodnit například zahraniční zkušenost? Na tyto dotazy jsem si pozvala Michala Tomana, který patří k předním osobnostem recruitmentu v ČR a který od roku 2013 působí v personální společnosti flow-r.

Michale, za dobu vašeho působení v recruitmentu jste se setkali s desítkami mladých lidí žádajícími o práci. Jaké procento z nich disponuje již odbornou praxí během studia?

V dnešní situaci na trhu práce, mít při studiu pracovní zkušenost, neznamená konkurenční výhodu. Firmy s tím počítají a považují to za normální součást profilu absolventa, a proto by si studenti měli včas uvědomit, čemu budou věnovat svůj volný čas při studiu.

Co se týče procentuálního množství studentů disponujících určitou praxí při studiu, tak je jich nadpoloviční většina. Týká se to však lokální práce v rámci ČR. Jen menší procento studentů a absolventů vysokých škol může prokázat i zahraniční praxi. Zde si myslím, že je prostor pro studenty, aby je tato zkušenost mohla odlišit od konkurence a zvýhodnit při výběrových procesech.

Co všechno vypovídá o studentovi zahraniční zkušeností?

Zahraniční zkušenost vypovídá o několika důležitých osobnostních rysech dané osoby. V první řadě musel student vyvinout extra aktivitu při hledání práce, musel projít výběrovým procesem a zajistit množství dalších náležitostí pro zajištění zahraniční praxe – víza, letenky, pojištění a jiné. Poukazuje to i na získaní pracovního režimu a návyků. Zde lze poznat charakter dané osoby tím, jak si sám dokázal poradit v cizím prostředí.

Dalším bonusem je využití anglického jazyka v praktické rovině, nejen v teoretické. To u něj zvyšuje úroveň komunikačních schopností. Je to jedna ze zásadních zkušeností, když chce student nebo absolvent pokračovat v práci v nadnárodní společnosti.

Jak je to s cizími jazyky, Michale. Vystačíme si s anglickým jazykem nebo je tady poptávka i po jiných jazycích?

Firmy nepovažují anglický jazyk za bonusový, jedná se spíše o pracovní jazyk, což by si studenti také měli uvědomit. Velký „hlad“ je však stále po němčině. Bonusovými jazyky mohou být také například francouzština, španělština či italština.

Trendem začíná být centralizace služeb a místo toho, aby společnosti otevíraly pobočky v každém státě, zakládají centra sdílených služeb v jedné zemi. Zahraniční stáž může studentům vylepšit jazykové schopnosti a zároveň poukázat na mezikulturní rozdíly, které mohou zužitkovat v zahraničních, ale i českých společnostech, které obchodují s těmito trhy.

„V dnešní situaci na trhu práce, mít při studiu pracovní zkušenost, neznamená konkurenční výhodu. Firmy s tím počítají a považují to za normální součást profilu absolventa, a proto by si studenti měli včas uvědomit, čemu budou věnovat svůj volný čas při studiu.“

Jak tedy končí studenti s chybějící praxí nebo nevybaveností cizími jazyky?

V prvé řadě se zvyšuje obtížnost vyhledávání práce a zároveň se prodlužuje délka jejího hledání. Absolventi tak nastupují na pracovní pozice, kde nejsou zcela nejšťastnější a často i mimo svůj obor. Tím nastupují do nezvratného kolotoče. Tento fakt by určitě neměli podceňovat.

Zahraniční pracovní stáž je jedna z možností, jak obohatit svůj pracovní profil a díky jejím benefitům se odlišit a zvýhodnit oproti ostatním uchazečům o práci. Studenti by tuto praxi neměli považovat za něco, díky čemu si mohou přilepšit na pohovoru nebo aby ohromili zaměstnavatele. Měli by si uvědomit, že pracují zejména sami pro sebe a že jim to přinese samostatnost, realizaci v daném oboru a tím i možnost se lépe uplatnit na trhu práce.

Jak říkáte, zahraniční zkušenost může zvýhodnit uchazeče o práci. Jak jste byl na tom vy, když jste byl studentem. Využil jste taky tuto možnost?

I já sám jsem takovou zkušenost absolvoval. Po skončení čtvrtého ročníku jsem přerušil studium a odešel na roční pracovní stáž do Jižní Afriky. Až zde jsem dospěl k vnitřnímu sebepoznání, jak reaguji v daných situacích v cizím prostředí a jak si dokážu poradit s jejich řešením. Upravily se i mé hodnoty a pochopil jsem rozdíly mezikulturních vztahů. Tuto zkušenost a zážitky bych už neměl možnost nabýt v domácím pracovním prostředí. Když mají studenti takovou možnost k dispozici, určitě by ji měli využít.

Díky Michale za rozhovor. Doufám, že se s námi brzy podělíte i o další poznatky z recruitmentu.

- Erika

Autor: Michal Toman